Bijeenkomst Ouderparticipatie

Gepost op 02 april 2014 door Scouting Mgr. Bekkersgroep

Afgelopen half jaar hebben de leiding en het bestuur van de Mgr. Bekkersgroep meegedaan aan een traject om de groep een nieuwe impuls te geven. Dit werd georganiseerd vanuit Scouting Nederland met het uiteindelijke doel de Mgr. Bekkersgroep te laten groeien zodat het weer een grote, stabiele groep wordt. 

In verband hiermee heeft u een aantal maanden geleden een enquête ontvangen die door velen van u is ingevuld en terug gestuurd. In een tweetal workshops, die wij als leiding en bestuur onlangs hebben bijgewoond, zijn de resultaten van deze enquête besproken en aan de hand hiervan zijn er plannen opgesteld om deze verandering te realiseren. 

Een van de punten die uit de enquête naar voren kwam is dat een groot deel van de ouders heeft aangegeven dat ze graag meer voor de groep te willen betekenen en ook graag hiervoor de handen uit de mouwen wil steken. Een aantal ouders doet dit ook al, wat door de groep ook erg wordt gewaardeerd. We waren dan ook erg verheugd te zien dat er meerdere ouders een steentje willen bijdragen. Dit zou voor de leiding en het bestuur een verlichting van de werkzaamheden betekenen en de ouders worden meer betrokken bij de groep. Op deze manier werkt het dus twee kanten op. 

Onder de naam ‘Ouderparticipatie’ is er een werkgroep opgericht met als doel u als ouder meer te betrekken bij de Mgr. Bekkersgroep. We willen u dan ook graag uitnodigen voor een bijeenkomst waarin wij u willen uitleggen waarom ouderparticipatie belangrijk is voor de groep en we willen onderzoeken wat voor taken ouders willen en/of kunnen doen. U kan hierbij denken aan fysieke taken als onderhoud of schoonmaken van de blokhut, maar ook aan specifiekere taken als kookstaf, programmaondersteuning, of promotie van de groep. 

Deze bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 12 april a.s. op onze eigen blokhut aan de Europalaan te Son. De kinderen zijn hierbij ook van harte welkom. Voor de ouders is er binnen uitleg over de ouderparticipatie en buiten is er een programma voor de kinderen zodat zij zich ook goed kunnen ver maken. Deze middag zal beginnen rond 13:30 uur. De bijeenkomst zal naar schatting duren tot 15:30 uur. Hierna kan u samen met uw kind(eren) nog mee doen aan het programma wat zal duren tot 16:30 uur, of nog even nakletsen met een kop koffie of thee. Let op, omdat er ’s middags programma wordt gedraaid vervalt het welpen draaien in de ochtend! Aansluitend aan deze middag willen we een BBQ organiseren voor de ouders en kinderen. Voor de ouders, leiding en bestuur de kans om elkaar eens te ontmoeten en te leren kennen. Deze BBQ is geheel op rekening van de groep. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, geef dan even door aan de leiding van uw kind(eren) met hoeveel personen u komt (via email, telefonisch, whatsapp of gewoon mondeling), zodat w e hiervoor inkopen kunnen doen. 

Uiteraard kunnen en willen we niemand dwingen om zich in te zetten voor de groep, maar we hopen dat u geïnteresseerd bent om eens af en toe mee te helpen waar dat kan. Wij kijken er naar uit u en uw kind(eren) op deze middag te ontmoeten. Mocht u zelf nog ideeën hebben over hoe we een go ede samenwerken tot stand kunnen brengen, dan zijn deze altijd welkom. 

Vriendelijke groet werkgroep ouderparticipatie, 

Sarah van Rossem
Twan van Hannen
Huib Cooijmans


Speltakken: