Stam

De Stam is de speltak voor de oudsten bij Scouting Nederland. Het zijn jongens en meisjes in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Aangezien de Stamgroep de speltak van de oudsten is, is dit ook een leverancier van eventuele ‘nieuwe’ leiding. De Stam heeft in vergelijking tot de rest van de speltakken geen leiding of begeleiding meer. In geval van nood of onenigheid kan er echter wel teruggevallen worden op de Stamadviseur, die door de Stam zelf gekozen is. Binnen de Stam is er ook altijd een taakverdeling die er zorg voor draagt dat de officiële gang van zaken door blijft lopen. Deze taken zijn bijvoorbeeld voorzitter, penningmeester en barman. 

Wat doet de Stam?

Eens per week komen wij samen op vrijdagavond om 20:00u. Op die avond beginnen we over het algemeen met het bespreken van eventuele langere termijn zaken. Dit kan van alles zijn, zoals het plannen van het zomerkamp of een weekend & eventuele groepsacties. Vervolgens wordt door de programmamaker het programma van die avond uitgelegd. Dit programma kan uit veel uiteenlopende dingen bestaan.

Nadat het programma afgerond is (meestal om ongeveer 22:00u.-22:30u.), wordt er onder het genot van een drankje of wat fris nog gezellig wat nagepraat. Is de Stam dan alleen actief op de vrijdagavond? Het antwoord op deze vraag is nee. De taakverdeling bij de stam zorgt ervoor dat er ook door de week wel eens iets gedaan moet worden. De barman(nen) moeten zorgen voor de inkoop van de nodige hapjes en drankjes en de penningmeester die zorg moet dragen voor de financiële gang van zaken.

Contributie

De contributie voor de Stam is €130,-, daar wordt het hele jaar door programma’s van gedraaid en gaan ze van op weekend. Verder is de kampbijdrage afhankelijk van het kamp.
Speltakken: